Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
TKV tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho xuất khẩu
Cập nhật lúc 10:26 ngày 12/12/2017
 Theo báo cáo của Ban Kế hoạch Tập đoàn, trong tháng 11, các đơn vị đã quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung cao độ cho sản xuất, bám sát kế hoạch điều hành cũng như diễn biến của thị trường, nhất là các chủng loại than chất lượng cao, than cục, đáp ứng cơ bản thị trường xuất khẩu và nhu cầu khách hàng trong nước. Kết thúc tháng 11, toàn Tập đoàn sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 2,71 triệu tấn, bóc 13,76 triệu m3 đất đá; đào lò 20.651m; sản xuất 4.906 tấn tinh quặng đồng; sản lượng alumin và hydrat quy đổi đạt 107.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ 924 triệu kWh điện… Tính chung 11 tháng năm 2017, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 32,43 triệu tấn, bằng 102,4% so với cùng kỳ. Các loại khoáng sản như đồng tấm, kẽm thỏi, đều đạt trên 10.000 tấn; đặc biệt, sản xuất alumin đạt 1.031.000 tấn, bằng 105,2% kế hoạch năm và bằng 188,9% so với cùng kỳ, tiêu thụ 984.906 tấn…

Cũng trong tháng 11, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương chủ động kiểm tra trong vấn đề quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, từ đó, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Tháng 12, Tập đoàn đặt mục tiêu: than nguyên khai sản xuất 2,4 triệu tấn, tiêu thụ than 3,45 triệu tấn, bóc đất đá tổng số 13 triệu m3, mét lò tổng số 21.300 mét; sản phẩm alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ amon nitrat 12.500 tấn.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh một số chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong tháng 12 và thời gian tới như: Tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu để bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm để đảm bảo các đơn vị sản xuất hoàn thành kế hoạch giao và ổn định sản xuất; Các công ty kho vận tập trung tối đa kéo than cho các mỏ, tạo điều kiện cho các mỏ sản xuất theo kế hoạch. Đồng thời tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm khi giá bán sản phẩm đang cao; chú động xây dựng các phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát để hạn chế tai nạn lao động…

Theo Tạp chí Công Thương