Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc 09:31 ngày 11/12/2017
 

 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang quản lý, vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, gồm Nhà máy Điện Phú Mỹ 1, Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Nhà máy Điện Phú Mỹ 4 với tổng công suất 2.540 MW. Các tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp Công ty đang quản lý, vận hành là công nghệ phát điện tiên tiến đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng với những ưu điểm về bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ sản xuất sạch, được đầu tư công nghệ từ Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản nên giảm thiểu hàm lượng NOx, SOx phát thải ra môi trường.

Các hệ thống bảo vệ môi trường của các nhà máy điện đã được thiết kế và vận hành theo mục tiêu bảo đảm hiệu quả về xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Hệ thống quan trắc, giám sát thông số phát thải tự động hoạt động ổn định. 

 

Tại các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường như: Thường xuyên thực hiện quan trắc theo dõi các thông số môi trường nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thủy sinh, ồn và độ rung, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nguồn nước tiếp nhận để từ đó kịp thời phát hiện, xử lý khí thải, nước thải,...đảm bảo các thông số phát thải theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép xả thải,…và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, nước thải sản xuất được tập trung tại bể, điều chỉnh pH để trung hòa đạt yêu cầu cột B, Kq = 1,0 và Kf = 0,9 của QCVN 40:2011/BTNMT; nước thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp sinh học đạt yêu cầu cột B, K = 1,0 của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Đối với chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của các nhà máy điện, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng tổ chức thu gom tập trung, phân loại, khoanh vùng, lưu tại khu lưu giữ, vận chuyển và xử lýtheo quy định. Giảm thiểu tiếng ồn bằng phương pháp bọc bảo ôn và cách ly bằng nhà bao che. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu,…đã được phê duyệt.

Nhờ thực hiện tốt các nội dung, giải pháp nêu trên, trong suốt 20 năm hoạt động đã qua, Công ty chưa để xảy ra bất kỳ tình huống nào gây ảnh hưởng đến môi trường, góp phần thúc đầy Công ty ngày càng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tạo được hình ảnh thương hiệu, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong ngành điện.

Theo Tạp chí Công Thương