Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019
Đầu tư vào công nghệ cao: Thu hút doanh nghiệp lớn

Đầu tư vào công nghệ cao: Thu hút doanh nghiệp lớn

01:09 ngày 10/12/2019

Một số doanh nghiệp (DN), tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đang chuyển hướng chiến lược, đầu tư lớn cho nghiên cứu, sản xuất công nghiệp công nghệ cao (CNC) với mong muốn sớm đưa ra thị trường những sản phẩm công nghệ có chất lượng, nâng tầm giá trị thương hiệu và niềm tự hào sản phẩm Việt Nam.
CMCN 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

CMCN 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

10:39 ngày 29/11/2019

Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn chặt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Viện nghiên cứu ngành Công Thương: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Viện nghiên cứu ngành Công Thương: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

05:40 ngày 25/11/2019

Nhận thức được tầm quan trọng trong xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN), các viện nghiên cứu ngành Công Thương đã quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thu hút, trọng dụng các nhà khoa học.
Các yếu tố tác động tích cực và các yếu tố cản trở đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

Các yếu tố tác động tích cực và các yếu tố cản trở đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

01:31 ngày 20/11/2019

Hoạt động ĐMST là loại hoạt động luôn cần có sự phối hợp, liên kết hay hợp tác với những đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân khác để mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động phối kết hợp này trong hoạt động ĐMST được gọi là hợp tác ĐMST và các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân phối kết hợp được gọi là đối tác hợp tác ĐMST hay gọi ngắn gọn là đối tác.
Đánh giá vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đánh giá vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

04:10 ngày 05/11/2019

Tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề hàng đầu đối với mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Kinh tế tăng trưởng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển đất nước về mọi mặt, như: Tăng vốn tích lũy để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống người dân; cải thiện các vấn đề về phúc lợi công cộng: văn hóa, giáo dục, y tế và xóa đói giảm nghèo…
Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển đổi số trong CMCN 4.0

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển đổi số trong CMCN 4.0

01:29 ngày 05/11/2019

“Thách thức đi liền với cơ hội và khi chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt và biến những khó khăn trước mắt thành lợi thế thì chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, trong đó mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cho mình hướng đi phù hợp”.