Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Đổi mới thể chế để tham gia cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới thể chế để tham gia cách mạng công nghiệp 4.0

06:40 ngày 12/10/2019

Muốn bứt phá, đổi mới tư duy về thể chế là một trong những tiền đề quan trọng nhất để cho những ý tưởng mới, cách làm mới xuất hiện. Đó là khuyến nghị của ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đối với việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vừa được Bộ Chính trị ban hành.
Phát triển hạ tầng KH&CN ngành Công Thương

Phát triển hạ tầng KH&CN ngành Công Thương

06:38 ngày 12/10/2019

Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 6 - 9 phòng thí nghiệm chuyên ngành có cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu hiện đại đạt trình độ khu vực và thế giới.
Chính sách mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Singapore

Chính sách mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Singapore

05:13 ngày 04/10/2019

Singapo đã đầu tư chuyên sâu trong các lĩnh vực NC&PT có hiệu ứng lan tỏa giá trị kinh tế. Ở đây đề cập đến hai lĩnh vực nổi bật được xác định là các lĩnh vực NC&PT chiến lược từ những năm 2000.
Tìm cơ chế để các quỹ khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả

Tìm cơ chế để các quỹ khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả

05:12 ngày 04/10/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đang quản lý hai quỹ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư có tính đặc thù cho nghiên cứu khoa học (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Nafosted) và phát triển công nghệ (Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia - Natif). Quá trình hoạt động cho thấy, còn nhiều vướng mắc cần giải quyết để hai quỹ này hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển cho nền KH và CN nước nhà.
Chính sách tiếp cận nền sản xuất thông minh, sự khác biệt cơ bản đến từ ba nền kinh tế hàng đầu thế giới

Chính sách tiếp cận nền sản xuất thông minh, sự khác biệt cơ bản đến từ ba nền kinh tế hàng đầu thế giới

09:47 ngày 26/09/2019

Một báo cáo mới đây từ Quỹ Sáng tạo và Công nghệ thông tin cho biết 10 quốc gia thống trị ngành sản xuất toàn cầu đặt mục tiêu duy trì và nâng cao vị thế của mình trong chuỗi cung ứng bằng các kế hoạch quốc gia nhằm số hóa lĩnh vực sản xuất.
Vai trò của quản trị thông tin trong nền sản xuất thông minh

Vai trò của quản trị thông tin trong nền sản xuất thông minh

09:05 ngày 26/09/2019

Tiên phong trong quản trị thông tin sẽ tạo ra ưu thế dẫn dầu của quốc gia trong lĩnh vực sản xuất.