Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 06 năm 2019
Google thành lập hội đồng kiểm soát AI

Google thành lập hội đồng kiểm soát AI

08:17 ngày 24/06/2019

Google đã bắt tay với Stanford, Facebook và các viện nghiên cứu khác, thành lập một hội đồng giúp kiểm soát các hoạt động của trí tuệ nhân tạo.
LG bắt tay phát triển 6G

LG bắt tay phát triển 6G

08:16 ngày 24/06/2019

Mặc dù hiện tại mạng 5G vẫn còn đang chập chững những bước đi khởi đầu, tập đoàn công nghệ LG, Hàn Quốc, đã bắt đầu nghiên cứu các công nghệ cốt lõi cho mạng viễn thông thế hệ thứ 6.
Vận dụng lý thuyết di động xã hội trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0

Vận dụng lý thuyết di động xã hội trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0

01:42 ngày 21/06/2019

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) không chỉ mang đến những ứng dụng thông minh tạo ra những kiến tạo xã hội [1] làm thay đổi đời sống của con người, mà còn đang đặt ra những thách thức trong việc xem xét lại các hệ khái niệm, các lý thuyết trong hoạt động nghiên cứu về chính sách và quản lý hiện nay.
Đà Nẵng: Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được đề xuất khen thưởng

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được đề xuất khen thưởng

08:17 ngày 21/06/2019

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình Thường trực HĐND thành phố về việc lập hồ sơ xây dựng nghị quyết về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo đó, Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng được ban hành tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 cần được điều chỉnh cho phù hợp.
Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

01:52 ngày 19/06/2019

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN) được hiểu là loại hình hoạt động thông tin KH&CN bao gồm việc thu thập, cập nhật và xử lý các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, thông tin nhằm tạo lập và phát triển nguồn tin KH&CN. Trong thời gian qua, việc phát triển nguồn tin KH&CN đã được Nhà nước và các tổ chức quan tâm đầu tư.
Cuba bắt đầu thử nghiệm mạng di động 4G

Cuba bắt đầu thử nghiệm mạng di động 4G

01:57 ngày 18/06/2019

Chỉ vài tháng sau khi chính thức cấp phép cho dịch vụ 3G trên điện thoại di động, Công ty Viễn thông Nhà nước Cuba (Etecsa) đã bắt tay vào thử nghiệm dịch vụ 4G trên điện thoại di động.