Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Chuyển đổi công nghệ để giữ thị trường xuất khẩu

Chuyển đổi công nghệ để giữ thị trường xuất khẩu

03:55 ngày 18/02/2019

Trong bối cảnh chi phí sản xuất được tối giản đến mức thấp nhất nhờ áp dụng công nghệ 4.0, thương mại điện tử đang chiếm ưu thế, doanh nghiệp (DN) Việt được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới nếu không chủ động chuyển đổi để thích ứng xu hướng phát triển mới.
KHCN và đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

KHCN và đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

03:55 ngày 18/02/2019

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang đóng vai trò quan trong trong việc giải quyết các thách thức liên ngành cua phát triển bền vững, là công cụ quan trọng (cùng với tài chính, thương mai, xây dựng năng lực…) để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Viện Hóa học tích cực ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

Viện Hóa học tích cực ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

03:54 ngày 18/02/2019

Đội ngũ cán bộ khoa học của Viện không chỉ đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, mà còn tích cực ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sự phát triển KT-XH của đất nước cũng như cung cấp các luận cứ khoa học để cơ quan chức nǎng xem xét, ban hành các chính sách phù hợp.
Công ty CP Than Hà Lầm: Bắt kịp công nghệ 4.0

Công ty CP Than Hà Lầm: Bắt kịp công nghệ 4.0

02:44 ngày 12/02/2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, thời gian qua, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong đó có Công ty CP Than Hà Lầm đã nỗ lực cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, khai thác than nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Nhu cầu đổi mới sáng tạo ngành Dầu khí

Nhu cầu đổi mới sáng tạo ngành Dầu khí

02:44 ngày 12/02/2019

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ. “Cách mạng” nhưng không phải là sự phế bỏ cái cũ, thay bằng cái mới, mà là sự phát triển bùng nổ trên cơ sở những thành tựu đạt được từ những cuộc CMCN trước. CMCN 4.0 mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra những thử thách lớn cho sự phát triển của Việt Nam.
Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

02:44 ngày 12/02/2019

Thế giới hiện đang đối diện với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra có tác động mạnh mẽ, toàn diện tới nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội.