Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Cải tiến năng suất nhờ đổi mới tư duy, sáng tạo

Cải tiến năng suất nhờ đổi mới tư duy, sáng tạo

02:17 ngày 08/08/2019

Nhờ đổi mới tư duy, sáng tạo nhiều doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đồng thời định vị vững mạnh trên thị trường.
Kaizen - Công cụ giảm lãng phí trong doanh nghiệp

Kaizen - Công cụ giảm lãng phí trong doanh nghiệp

02:17 ngày 08/08/2019

Áp dụng thành công Kaizen giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian chu kỳ và cải thiện chất lượng để đạt được cách tiếp cận có hệ thống, cải tiến liên tục.
‘Bí quyết’ áp dụng thành công 5S tại các Công ty Điện lực

‘Bí quyết’ áp dụng thành công 5S tại các Công ty Điện lực

08:50 ngày 05/08/2019

Việc thực hành tốt 5S đã giúp các Công ty Điện lực giảm thiểu lãng phí, cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Mời nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp ”

Mời nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp ”

08:49 ngày 05/08/2019

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đặt hàng năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp” (sau đây gọi tắt là Dự án), Bộ Công Thương thông báo:
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa 5s trong hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa 5s trong hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

11:00 ngày 29/07/2019

Giờ đây, 5S không còn là hoạt động 5S bình thường, mà đã trở thành nét văn hóa tuân thủ, tập quán quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
Áp dụng thành công Lean giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí

Áp dụng thành công Lean giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí

10:58 ngày 29/07/2019

Áp dụng thành công Lean mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích trong đó có việc loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất.