Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
Chú trọng nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống

Chú trọng nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống

12:59 ngày 17/04/2019

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) là hướng đi của Việt Nam trong bảo đảm an ninh năng lượng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để nguồn năng lượng này đi vào khai thác, sử dụng hiệu quả cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện tại các khu vực “bùng nổ” dự án NLTT.
Đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

Đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

10:06 ngày 16/04/2019

Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) là nhiệm vụ ưu tiên nhằm đào tạo chuyên gia nguồn trong việc triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp.
Đột phá tăng năng suất sẽ là động lực tăng trưởng của Việt Nam

Đột phá tăng năng suất sẽ là động lực tăng trưởng của Việt Nam

12:10 ngày 26/03/2019

Việt Nam cần tăng trưởng dựa vào tăng năng suất, cần phân bổ nguồn lực hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đổi mới sáng tạo.
Cải tiến năng suất nhờ công nghệ

Cải tiến năng suất nhờ công nghệ

12:10 ngày 26/03/2019

Với sự trợ sức của chương trình khuyến công, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, qua đó cải thiện đáng kể năng suất lao động.
Mô hình điểm về cải tiến năng suất và kết quả từ các doanh nghiệp thành công

Mô hình điểm về cải tiến năng suất và kết quả từ các doanh nghiệp thành công

11:01 ngày 19/03/2019

Nhiều mô hình thí điểm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, hiện đại đã được tư vấn xây dựng, áp dụng.
70% doanh nghiệp tại TP.HCM có hoạt động năng suất chất lượng hiệu quả

70% doanh nghiệp tại TP.HCM có hoạt động năng suất chất lượng hiệu quả

11:01 ngày 19/03/2019

Theo thống kê của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM, việc áp dụng hệ thống quản lí như ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp tăng trưởng về năng suất, doanh thu và lợi nhuận từ 30% - 50% so với năm trước.