Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 13/2019/NĐ-CP Nghị định về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 01/02/2019 nd_dn_khnc.pdf
2 43/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018 _vb_1543307717134_vb_fw__thong_tu_so_43_2018_tt-bct_ngay_15_11_2018.zip
3 2059/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đơn vị thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ 14/08/2018 qd_2059.pdf
4 996/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 10/08/2018 996_qd-ttg.signed_01.pdf
5 30/2018/QĐ- TTg QĐ quy định trình tự xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ 31/07/2018 30_2018_qd-ttg.signed.pdf
6 2092/QĐ – BKHCN Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 26/07/2018 cong-bo005.pdf
7 1611/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 23/05/2018 qd1611.pdf
8 06/2018/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong 15/05/2018 thong_tu.pdf
9 76/2018/NĐ-CP Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 76.signed.pdf
10 579/QĐ-BCT Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 13/02/2018 dang_ky_nhiem_vu_khai_khoang.zip
11 560/QĐ-BCT Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ định 13/02/2018 560.chi_dinh_dgsph_sp_det_may.pdf
12 01 Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31/1/2018) 31/01/2018 danhsach.jpg
13 01 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018) 31/01/2018 danhsachdn.JPG
14 4755/QĐ-BCT Quyết định 4755/QĐ-BCT 2017 hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra trước khi thông quan 21/12/2017 4755-qd-bct.pdf
15 11097/BCT-KHCN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 24/11/2017 11097_bct-khcn_huong_dan_cnc_2019.pdf