Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Tên văn bản Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 4)
Tải file Download
Mô tả Quyết định số 2165/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 4)
Số hiệu văn bản 2165/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 22/07/2019
Ngày ban hành 22/07/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng