Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ bảy, ngày 25 tháng 01 năm 2020
Tên văn bản Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Tải file Download
Mô tả Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Số hiệu văn bản 21/2017/TT-BCT Ngày có hiệu lực 01/05/2018
Ngày ban hành 23/10/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh