Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tải file Download
Mô tả Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu văn bản 754/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 01/01/9999
Ngày ban hành 31/05/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng