Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Tải file Download
Mô tả Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Số hiệu văn bản 2092/QĐ – BKHCN Ngày có hiệu lực 26/07/2018
Ngày ban hành 26/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng Trần Văn Tùng