Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Tải file Download
Mô tả Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Số hiệu văn bản 43/2017/QH14 Ngày có hiệu lực 21/06/2017
Ngày ban hành 21/06/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân