Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
Tải file Download
Mô tả Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
Số hiệu văn bản 1611/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 23/05/2018
Ngày ban hành 23/05/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh