Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018)
Tải file Download
Mô tả Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) thông báo Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018).
Số hiệu văn bản 01 Ngày có hiệu lực 31/01/2018
Ngày ban hành 31/01/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương