Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Tên văn bản Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012
Tải file Download
Mô tả Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012
Số hiệu văn bản 177/2007/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 20/11/2007
Ngày ban hành 20/11/2007 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải