Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Tên văn bản Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Tải file Download
Mô tả Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
Số hiệu văn bản 11/2014/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 15/04/2014
Ngày ban hành 18/02/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng