Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tên văn bản Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020
Tải file Download
Mô tả Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Số hiệu văn bản 635/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 30/05/2012
Ngày ban hành 30/05/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng