Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tên văn bản Phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Tải file Download
Mô tả Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Số hiệu văn bản 712/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 21/05/2010
Ngày ban hành 21/05/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng